Συνεργάτες

Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, αρχιτέκτων
Ε. ΜΠΙΛΛΑ, αρχιτέκτων
Μ.Ι.ΤΖΑΝΝΕΣ, αρχιτέκτων
Χ.ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ, αρχιτέκτων
Χ. ΤΣΙΡΩΝΗ, αρχιτέκτων
Χ.ΓΑΝΤΕΣ, Δρ. πολιτικός μηχανικός
Χ. ΤΖΑΛΛΑΣ, πολιτικός μηχανικός
Κ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΤΣΑΝΤΕΣ, η/μ μηχανικοί
Γ.ΓΟΥΓΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, κοστολόγοι μηχανικοί
Dev by Jellyfish Media Labs