S-1-THRAKOM
S-2-THRAKOM
S-3-THRAKOM
S-4-THRAKOM
+

Συγκρότημα Κατοικιών στους Θρακομακεδόνες

Συγκρότημα Κατοικιών στους Θρακομακεδόνες

x

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: A-G ARCHITECTS ( Α.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – Β. ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ)

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ

ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 2005

 

 

Το συγκρότημα 3 κατοικιών διερευνά και επεξεργάζεται τον ελάχιστο δυνατό χώρο και τη μικρή κλίμακα, δοκιμάζοντας τα όρια αυτής της σχέσης. Η συνθετική επιλογή αφορά τη εν σειρά διάταξη 3 μοναδιαίων στοιχείων, ως αυτόνομων κατοικιών, σε επίμηκες επίπεδο οικόπεδο. Κάθε μονάδα κατοικίας αναπτύσσεται σε 3 στάθμες, ενώ η κάτοψη διαιρείται σε ζώνες για προβολή της ρυθμικής εναλλαγής. Κυρίαρχη χωρική ιδιότητα η μετατόπιση του κέντρου βάρους του εσωτερικού προς τον εξωτερικό χώρο, δημιουργώντας συνέχεια και ροή, εναλλάσσοντας ρόλους, μεγεθύνοντας και τροποποιώντας τα όρια κατοίκησης. Ο δομικός χαρακτήρας της πρότασης υποστηρίζεται από αυστηρή γεωμετρία, με οργανωτικό κάνναβο να εξαρτά τα μέρη από το όλον. Μονολιθικότητα στη σχέση των προτεινόμενων υλικών, με τα ανεπίχριστα σκυρόδετα περιβλήματα να δέχονται τα ξύλινα δάπεδα, τα οποία εκτείνονται σε όλους τους χώρους, συνηγορώντας στην αρχική πρόθεση ενοποίησης και μεγέθυνσης των ορίων.

Dev by Jellyfish Media Labs