1-S-SAR
2-S-SAR
3-S-SAR
4-S-SAR
5-S-SAR
6-S-SAR
7-S-SAR
8-S-SAR
+

Πολυκατοικία στο Σπόρτιγκ

Πολυκατοικία στο Σπόρτιγκ

x

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: A-G ARCHITECTS (Α.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – Β. ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ)

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ

ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

Μελέτη 2003 – Κατασκευή 2005

 

Κεντρικό θέμα αποτελεί η διαχείριση του αστικού μετώπου σε πολεοδομικό ιστό πυκνής δόμησης. Η επεξεργασία της τεθλασμένης γραμμής του (οικοπεδικού) ορίου προβάλλεται ως κατακόρυφη ανάπτυξη διπλών χωρικών επιφανειών, καμπύλων και ευθύγραμμων μετώπων. Η πράξη αυτή αντιστοιχεί και στο τυπολογικό διαχωρισμό των ιδιοκτησιών. Κτιριολογικά, απλές χωρικές διατάξεις με οικονομία σχεδιασμού εξαντλούν τη φέρουσα ικανότητα δόμησης. Αποτελεί έργο υλοποιημένο με το σύστημα της αντιπαροχής με ελεγχόμενο κόστος και χρόνο κατασκευής.

Dev by Jellyfish Media Labs