1-s-par
2-s-par
3-s-par
4-s-par
5-s-par
6-s-par
7-s-par
8-s-par
9-s-par
10-s-par
11-s-par
+

Πολυκατοικία στο Γαλάτσι- 1

Πολυκατοικία στο Γαλάτσι- 1

x

Αρχιτέκτονες: A-G ARCHITECTS (Α.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – Β.ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ)

Συνεργάτες: Χριστίνα Μάρκου

Στατική Μελέτη : Χρήστος Τζάλλας

ΗΜ μελέτη : Σπύρος Κουτσαγγέλης

Μελέτη 2005 Κατασκευή 2007

 

Η πρόταση διερευνά την συνθήκη της συλλογικής κατοίκησης ως ελεύθερη τοποθέτηση κτιρίου σε ενδιάμεσο οικόπεδο οικοδομικού τετραγώνου. Εντάσσεται σε ένα αστικό περιβάλλον με κύριο χαρακτηριστικό, την πυκνή και άναρχη παραγωγή κτιριακών μαζών, ως κυριαρχία του θετικού έναντι του αρνητικού. Τα αυστηρά όρια του περιγράμματος του, το ελάχιστο αποτύπωμα επί του εδάφους και η κατακόρυφη ανάπτυξή του (εξαντλώντας το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κανονισμού 27.00μ.) του προσδίδουν χαρακτήρα “πυργοειδούς”. Επιχειρήθηκε να ταυτιστεί αντιληπτικά ο αριθμός ορόφων σε ένα σύστημα, μετασχηματίζοντας την τυπικότητα, ως μια εκδοχή τάξης. Κάθε διαμέρισμα διατάσσεται αυτόνομα κατ΄ όροφο, με έλλογο χειρισμό κατανομής και ιεράρχησης των χώρων. Το μέτωπο του πρίσματος συμπληρώνεται από μια διαφανή επιδερμίδα, ως κατακόρυφο μεταλλικό πλέγμα σκίασης, που συνυπάρχει αντιστικτικά, με την εναλλαγή κενού πλήρους (του ανοίγματος ταινίας και του συμπαγούς στηθαίου) χειρισμός που ενσωματώνεται στο δώμα του κτιρίου, ενεργοποιώντας υπαίθριες δραστηριότητες. Το ενιαίο επίχρισμα του σώματος του, το συμπαγές σκυρόδετο σχήμα του εξώστη, η μεταλλική υφή της λάμας (που μετασχηματίζεται από κιγκλίδωμα σε περσίδα) αποτελούν τα εργαλεία πραγμάτωσης και επαλήθευσης ενός αφαιρετικού λεξιλογίου, διαδικασία στην οποία υποβάλλεται και ασκείται όλος ο συνθετικός μηχανισμός. Αποτελεί έργο υλοποιημένο με το σύστημα της αντιπαροχής με ελεγχόμενο κόστος και χρόνο κατασκευής, θεσμός γνώριμος και οικείος ως το νεοελληνικό οικιστικό μοντέλο παραγωγής χώρων.

Dev by Jellyfish Media Labs