S-ASTR-1
S-ASTR-2
S-ASTR-3
S-ASTR-4
S-ASTR-5
S-ASTR-6
+

Μονοκατοικία στο Άστρος

Μονοκατοικία στο Άστρος

x

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: A-G ARCHITECTS (Α.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – Β. ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ)

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ

ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ : Χ. ΤΣΙΡΩΝΗ – Μ.Ι.ΤΖΑΝΝΕΣ

Μ 2015

Dev by Jellyfish Media Labs