1-s-melis
2-s-melis
3-s-melis
4-s-melis
5-S-melis
6-s-melis
+

Κτίριο 3 Κατοικιών στα Μελίσσια

Κτίριο 3 Κατοικιών στα Μελίσσια

x

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: A-G ARCHITECTS (Α.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – Β. ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ)

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ

ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

Μελέτη 2003 – Κατασκευή 2009

 

Η ιδέα του μετασχηματισμού ενός πρίσματος σε όγκους αντιστοιχώντας συγκεκριμένες λειτουργίες, αποτελεί την βασική οργανωτική σκέψη. Δύο ζώνες συνθέτουν και οργανώνουν την κάτοψη, χειρονομία που προβάλλεται στις όψεις του κτιρίου. Αυστηρά περιγράμματα συμπληρώνονται με διασπάσεις και προεξοχές επιφανειών, ενώ υπομνύεται ένας αρχικός κυβικός σχηματισμός, ως συνθετική αφετηρία. Η μετάθεση της δράσης του εσωτερικού χώρου, σε δώματα και εξώστες, αποτελεί βασική επιλογή ενός τρόπου διαβίωσης και συμπεριφοράς. Η επεξεργασία του ενιαίου εσωτερικού χώρου σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερο χειρισμό των ανοιγμάτων επιτρέπει μέρος του αστικού τοπίου να εισχωρήσει εντός και να γίνει τμήμα της καθημερινής εμπειρίας.

Dev by Jellyfish Media Labs