S-GALATSIOU-1
S-GALATSIOU-2
S-GALATSIOU-3
+

Κτίριο Γραφείων στο Γαλάτσι

Κτίριο Γραφείων στο Γαλάτσι

x

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – 2001

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Α.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – Β.ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ – NICOLAS OYRDAS

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ – ΠΟΛ.ΜΗΧ

H/M ΜΕΛΕΤΗ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ – ΗΜ ΜΗΧ

Dev by Jellyfish Media Labs