1s-dsa
2s-dsa
3s-dsa
4s-dsa
5s-dsa
6s-dsa
7s-dsa
+

Κτίριο Γραφείων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Κτίριο Γραφείων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

x

Εξαγορά αρχιτεκτονικού διαγωνισμού – 2002

 

Αρχιτεκτονική Μελέτη:

A-G ARCHITECTS (Α.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – Β.ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ)

Συνεργάτες: Nicolas Ourdas, αρχιτέκτων

 

 

Η συλλογιστική του προτεινόμενου κτιρίου, επικεντρώνεται σε μια αρθρωτή δομή, ως αποτέλεσμα ενταξιακών χειρισμών εντός ενός τυπικού οικοδομικού τετραγώνου του πυκνού αστικού ιστού του κέντρου της Αθήνας. Η διαδικασία ενσωμάτωσης σε σύστημα συνέχειας οικοδομικών μαζών οφείλει να υπακούει στο προκαθορισμένο ιδεατό πλαίσιο – του ισχύοντος χωρικού μοντέλου κτιριακής ανάπτυξης και διαμόρφωσης των περιγραμμάτων της πόλης, αλλά παράλληλα να διαμορφώνει ένα συνθετικό λόγο αυταξίας. Τρία διακριτά πρίσματα και ένα κεκλιμένο επίπεδο, συγκροτούν ένα πλαίσιο γεωμετρικού συνδυασμού, στον οποίο οργανώνεται και ιεραρχείται το κτιριολογικό πρόγραμμα. Οι δύο βασικοί σκυρόδετοι όγκοι, ως “σώμα κτιρίου”, αντίστοιχοι της εσωτερικής οργανωτικής δομής, υποδέχονται το σύνολο των λειτουργιών, ενώ ο τρίτος διαμορφώνεται ως επιμήκης πρόβολος. Η επιλογή αυτή μεγεθύνει το χώρο εκτόνωσης του ισογείου, μεγιστοποιώντας τα λειτουργικά όρια της υποκείμενης στοάς και του όμορου πεζοδρόμου, αποδίδοντας ελεύθερες επιφάνειες δράσης. Το μέτωπο του κτιρίου, αποτελεί ένα ευμετάβλητο σύστημα όψης, ως επιδερμίδα σκίασης και ταυτόχρονα στατικής συμπλήρωσης και ανάρτησης. Η επιφάνεια αυτή κορυφώνεται ως επικλινές επίπεδο, διαφοροποιούμενη ως λειτουργικό περιεχόμενο, η οποία και προβάλλεται ως κτιριακή στέψη.

 

Dev by Jellyfish Media Labs