S-HAL-1
S-HAL-2
S-HAL-3
S-HAL-4
S-HAL-5
S-HAL-6
S-HAL-7
S-HAL-8
+

Δημαρχείο Χαλανδρίου

Δημαρχείο Χαλανδρίου

x

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- 2000

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : A-G ARCHITECTS (Α.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – Β. ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ : NICOLA OURDAS – αρχιτέκτων

 

 

Η έννοια της “αγοράς” και η αντίληψη του ανοιχτού δημόσιου κτιρίου αποτελούν την κυρίαρχη θεματογραφία του διαγωνισμού. Η σύνθεση συγκροτείται από ένα γραμμικό στερεό σε αυστηρό δομικό ρυθμό, που ολοκληρώνει με ηρεμία τα μέτωπα του οικοδομικού τετραγώνου. Η αφαίρεση ενός σημαντικού κυβικού τμήματος από το επίμηκες στερεό, θεωρείται βασική συνθετική επιλογή που αποδίδεται ως υπαίθριος χώρος. Αποτελεί μια αρθρωτή χωρική συνθήκη, έναν πόλο συγκέντρωσης και δράσης, την σύγχρονη “αγορά” του δήμου. Βρίσκεται σε γραμμική αντιστοιχία με την όμορη πλατεία, αναπτύσσοντας διαλεκτικές σχέσεις σύνδεσης δημοσίων χώρων. Η εσωτερική δομή του κτιρίου οργανώνεται με βάση ένα κεντρικό αίθριο, που ενοποιεί και προσανατολίζει. Η επεξεργασία ενός μεγάλου εσωτερικού, εισάγοντας σχέσεις σύγκλισης και αλληλεξάρτησης, ως στοιχεία μιας συμμετοχικής διαδικασίας, ορίζει και το χαρακτήρα του κτιρίου. Οι πυρήνες κυκλοφορίας είναι άμεσα αντιληπτοί και σε κεντροβαρική θέση στο κτίριο, ενώ συνδέονται μεταξύ τους με ένα γραμμικό άξονα κίνησης. Το αυξημένο κτιριολογικό πρόγραμμα χώρων εργασίας, παραπέμπει σε ένα γραφειακό τοπίο απλών παραθετικών διατάξεων.

Dev by Jellyfish Media Labs