1-s-aristotelous
2-s-aristotelous
3-s-aristotelous
4-s-aristotelous
+

Αστικό Δωμάτιο Ρωμαϊκής Αγοράς – Θεσσαλονίκη

Αστικό Δωμάτιο Ρωμαϊκής Αγοράς – Θεσσαλονίκη

x

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – HEBRARD – 1997

 

Αρχιτεκτονική Μελέτη : A-G ARCHITECTS (A. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – Β. ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ )

 

 

Η ιδέα του περιμετρικού συνόρου, του ορίου που δημιουργεί και τον εγκλωβισμό του κενού χώρου, ως ένα αστικό δωμάτιο προστασίας, με υπέργειες προσπελάσεις ενατένισης και εποπτείας του ιστορικού προηγούμενου, του τεκμήριου της πόλης ως layering. Η πόλη διαβάζεται ως πολλαπλότητες διαστρώσεων, όπου η συνέχεια του βηματισμού μετατρέπεται σε περιμετρική υπερυψωμένη διαδρομή, μεταθέτοντας το σώμα σε άλλο σημείο, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη ανεξερεύνητη πόλη. Μια ομιλία συνόρου που επιδιώκει τον εγκλωβισμό ενός χρόνου. Ένας ενδιάμεσος τόπος εντός της πόλης, που αναδεικνύει έναν άλλον χρόνο, ίχνη οικοδομικών πράξεων, με υλικά όμως του παρόντος χρόνου. Η αρχιτεκτονική πράξη που συναρθρώνει, η αρχιτεκτονική πράξη που αφηγείται αντιστροφές και μετατοπίσεις, το σύνορο που γίνεται διάβαση, το κενό που μετατρέπεται σε πέρασμα, η πόρτα που κλείνει είναι ακριβώς εκείνη που ανοίγουμε.

Dev by Jellyfish Media Labs